Ted van der Parre

Iedere Ted voelt de wedstrijdspanning al vanaf het begin. Bij een normale wedstrijd weet iedereen wanneer het begint, echter bij een constitutieborrel is het afwachten voordat één van de gasten toe slaat. Je dient scherp te blijven, op de gasten te letten terwijl je ook je sociale kant wilt laten zien. Maar zodra het dan begint; iemand grijpt het boek, mensen springen op de pedel af, of een bestuurslid word over de schouders genomen, dan moet je scherp zijn, niet in paniek raken en ingrijpen! De adrenaline schiet door je lichaam, de wedstrijd begint.

Zoals velen weten is het doel van de brassende partij de eigendommen buiten de kroeg te krijgen en zo het constituerende bestuur ten schande te brengen. Echter, wat weinig mensen weten is dat de brassende partij slechts het bestuur probeert te wijzen op gaten in de beveiliging. Wij, van het Beveiligingsdispuut Ted van der Parre, zorgen er voor dat de braspogingen onsuccesvol eindigen, en de waardevolle bezittingen binnen de horecagelegenheid blijven. Maar als Ted heb je niet alleen een actieve rol, namelijk jouw postuur, houding en gedrag zorgen er voor dat je ook een preventieve functie hebt. Bij menig gast op een constitutieborrel breekt bij het aanschouwen van Ted het angstzweet uit, en is daardoor minder snel geneigd een braspoging te ondernemen.

Om een succesvolle Ted te worden moet je beschikken over uitzonderlijke kwaliteiten; je moet kunnen in schatten wie en wanneer de gasten gaan toe slaan. Je moet je focus houden op de bezittingen van het bestuur, ook als er totale chaos ontstaat door een goed uitgevoerde braspoging. Ook moet je fysiek je mannetje kunnen staan, zeker als het aan komt op het nuttigen van bier. Niet in de laatste plaats als het gaat om trekken van adtjes, dit doordat de overige besturen menig poging zullen ondernemen om jouw gezag te ondermijnen door adtwedstrijdjes aan te gaan, teneinde je dronken te voeren zodat je de zware taak niet redelijkerwijs kan uitvoeren.

Als jij al deze kwaliteiten denkt te bezitten en graag ons dispuut wilt versterken, of ons wilt uitnodigen voor het beveiligen van jouw constiborrel, stuur dan een mailtje naar tedvdparre@idun.nl. 

Logo_BD_Ted.jpg