2016-2017: 'Diplodocus Deks' 

Tekst: Tom Lanoye
Regie: Jurgen van Tolie 

De archeogische vondst van Diplodocussen - historische planteneters - door amateurarcheoloog Dex doet de grond van een rustieke gemeenschap beven. Een projectontwikkelaar komt daarop met het plan om op de vindplaats een Dino Pretpark van wereldformaat te bouwen. Hiermee zet hij de identiteit van het dorp en haar bewoners onder zware druk, met desastreuze gevolgen. Diplodocus Deks (2004) is door Tom Lanoye geschreven in omgekeerde volgorde. Van het ontluisterende einde voert het stuk stap voor stap terug naar de tijd dat alles nog koek en ei was in het dorp. Met vlijmscherpe humor worden de mechanismen blootgelegd waaraan de mens ten prooi valt als het grote geld lonkt. 

Diplodocus Deks was genomineerd voor een Cardozo award: Beste actrice (Romy Krikke), maar deze award is helaas niet gewonnen.

2016-2017: 'Diplodocus Deks' 

Written by: Tom Lanoye
Directed by: Jurgen van Tolie 

The archeological find of Diplodocuses - herbivorous dinosaurs - by amateur archaeologist Dex has a rural community shaken to the core. A real estate developer proposes to build a Dino Theme Park at the site of discovery. The identity of the village and its citizens is then under a significant amount of pressure, with disastrous consequences. Diplodocus Deks (2004) is written by Tom Lanoye from back to forth. It starts at the eccentric, explosive end and brings us  back to the beginning when everything was smooth sailing. Using razor sharp wit, humankind's internal stride between altruistic solidarity and egoistic greed is exposed.

Diplodocus Deks was nominated for a Cardozo award: best actress (Romy Krikke). Sadly this did not turn into an award.


poster_toneel_engels.jpg

2015-2016: 'Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street'

Tekst: Brian J. Burton
Regie: Jurgen van Tolie

Sweeney Todd heeft met zijn demonisch brein en in samenwerking met Mrs. Lovett menigeen – hopelijk onbewust – kennis laten maken met het kannibalisme. En dat door middel van pasteitjes, een lekkernij in Victoriaans Londen. Je kent ze wel, die bladerdegen dingen die samen met een blikje ragout in je (ouders') kerstpakket zat. Het vlees was schaars en duur, maar de pasteitjes van Mrs. Lovett – rijk aan vlees – waren goedkoop. Booming business.
Sweeney Todd is een man, wiens leefomgeving hem mag schuwen, die belust is op geld en macht. Geen bloedkoraal is hem teveel voor een parelketting. Hij scheert mensen graag gladder dan glad wanneer ze hem ook maar iets voor zijn voeten lopen. Zo komt hij aan het mensenvlees voor in de pasteitjes van mevrouw Lovett, een win-win situatie. Weet Londen aan het choquante regime van Todd te ontkomen? Eet smakelijk!

Sweeney Todd was genomineerd voor 4 Cardozo awards: beste regie, beste acteur, beste actrice en beste voorstelling. Daarvan heeft Romy Krikke de award voor beste actrice naar huis mogen nemen!

2015-2016: 'Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street'

Written by: Brian J. Burton
Directed by: Jurgen van Tolie

Sweeney Todd with his demonic mastermind has, in collaboration with Mrs. Lovett, introduced the people of London to cannibalism – hopefully without them knowing so. And that by way of meat pies, a delicious treat in Victorian London. You know, those pastries filled with ragout, often found in the holiday package your parents are supplied with every year. The meat was expensive and rare, yet Mrs Lovett's meat pies were cheap – and outstanding in taste. Booming business.
Sweeney Todd is a man, shunned by his peers, who chases after wealth and power. He would, without hesitation, slice someone up if it meant getting his bloody claws on their pearl necklace. Get in his way and he grabs his razor to shave you smoother than smooth. That is how he gathers the human flesh that is processed in Mrs. Lovett's meat pies: a win-win situation. Can London escape his shocking regime? Bon appétit!

Sweeney Todd was nominated for 4 Cardozo awards: best director, best actor, best actress and best play. One nomination turned into an award: Romy Krikke went home with the award for best actress!

poster_sweeney_todd_site.jpg


2014-2015: 'Risjaar Modderfokker den Derde'

Tekst: Tom Lanoye
Regie: Rosaline de Vries & Bart Timmermans

"Er heerst onrust in Engeland. De rebellerende familie York heeft zijn ogen gericht op de kroon van de koninklijke familie Lancaster. Woorden noch wapens worden geschuwd en eisen hun tol aan beide zijdes van de families. Te midden van alle chaos wacht één man op zijn kans om het lot naar zijn hand te zetten: Risjaar." Deze moderne, maar minstens zo bloederige versie van het koningsdrama van Shakespeare mag je niet missen!

2014-2015: ‘Risjaar Modderfokker den Derde

Risjaar Modderfokker the third

Script: Tom de Lanoye
Director: Rosaline de Vries & Bart Timmermans

“There is trouble in England. The rebelling York family has set their eyes on the crown of the royal Lancaster family. Words neither weapons are spared and demand losses on both families. In the middle of this chaos one man waits for his change to put faith in this hand: Risjaar.” Don’t miss this modern, but just as bloody version of Shakespeare’s kings plays.

Risjaar Modderfokker the third was very succesfull on the yearly Cardozo awards. It was nominated in three categories: best actor (Luc van Schie), best supporting actor (Karl van Stiphout) and best design. The awards for best supporting actor and best design were actually won.

Risjaar_mf_3.png

2013-2014: 'Lang & Gelukkig'

tekst: Don Duyns
regie: Rosaline de Vries

We begeven ons dit jaar in sprookjesland. Hilarische momenten, goddelijk lekkere vrouwen (gespeeld door mannen) en soms een tikkeltje foute zangstemmetjes, dit mag je niet missen!

"Er waren eens een Stiefmoeder zonder boezem, een rijke baron, zijn dochter Assepoester en de twee gemene stiefzussen Paris en Hilton. Ook waren er nog Roodkapje, een vegetarische wolf, een prins, een bediende, een homoseksuele lakei en twee jagervrouwen.

Zij komen allemaal samen in deze voorstelling. De grote vraag is: leefden zij nog lang en gelukkig?"

2013-2014: ‘Lang & Gelukkig’ 

Happily ever after

Script: Don Duyns
Director: Rosaline de Vries

This year we go to fairy land. Hilarious moments, insanely hot women (played by men) and a little off tone singing, you cannot miss this! “There once were a stepmother without a bosom, a rich baron, his daughter Cinderella and the two mean stepsisters Paris and Hilton. Besides there were Little Red Ridinghood, a vegetarian wolf, a prince, a servant, a homosexual butler and two female hunters.They all come together in this play. The big question is: do they live happily ever after? “Happily ever after was nominated for Cardozo awards, unfortunately these nominations did not turn into awards.

Toneel1.jpg

2012-2013: 'Alle patiënten keken Lotte verwonderd aan'

Tekst: Botho Strauss
Regie: Joke Holwerda

Lotte is niet echt iemand die in de pas loopt. Zojuist verlaten door haar man gaat ze hunkerend opzoek naar echtheid, schoonheid en contact. De mensen die zij zo hartstochtelijk aanklampt, schudden haar consequent van zich af. Het is alsof die Lottes eenzaamheid al op mijlen afstand ruiken.
Lotte is slim, mooi en origineel. Ze zoekt schoonheid in taal en probeert een brug naar de ander te slaan. Ambtelijk steno transformeert ze tot een hartstochtelijke liefdesbrief. Wil ze eigenlijk wel echt contact. Of is een leven met taal alleen voldoende? Of is het angst? Is Lotte oprecht als ze uiteindelijk concludeert: ‘Mij mankeert niets’?

Alle patiënten keken Lotte verwonderd aan was een groot succes. Naast uitverkochte zalen werden er vier nominaties voor de Cardozo awards binnengehaald: Beste actrice (Karlijn Doorenspleet), beste vormgeving, beste initiatief en beste voorstelling. Drie hiervan (actrice, vormgeving en initiatief) mochten we ook daadwerkelijk in ontvangst nemen.

2012-2013: ‘Alle patiënten keken Lotte 

verwonderd aan’ 

All patients looked at Lotte with astonishment

Script: Botho Strauss
Regie: Joke Holwerda

Lotte does not really fit in. Just abandoned by her man, she yearns for authenticity, beauty and contact. The people she passionately keeps close, consequently get rid of her. It’s like they smell Lotte’s loneliness from a long distance.Lotte is smart, pretty and original. She is looking for beauty in language and tries to build a bridge to others. Formal language she transforms to a passionate love letter. Does she actually long for contact? Or is a life with language alone enough. Or is it fear? Is Lotte sincere when she finally concludes: ‘There is nothing wrong with me’?All patients looked at Lotte with astonishment was a big success. Besides evenings being sold out, the play was nominated for four Cardozo awards: best actress (Karlijn Doornspleet), best design, best initiative and best play. Three of those were actually won (actress, desing and initiative).

Toneel2.jpg

2011-2012: 'Don Juan'

Tekst: Molière
Regie: Yvonne van Ginneken

“Bij het afscheid draaide hij zich nog één keer om. ‘Mooier dan dit zal het nooit worden’ zei hij. Glimlachte, Sprong uit het raam en liep weg.” In deze bewerking van het klassieke stuk van Molière, gaan we op zoek naar Don Juan. Elke man wil Don Juan zijn, elke vrouw wil hem ontmoeten - en ook niet. Waar hij verschijnt, zaait hij onrust en verwarring. De gevoelens die hij oproept - hartstocht en overgave bij vrouwen en wraak bij mannen - zijn van een ongekende heftigheid en verstoren het wankele evenwicht van menselijke verhoudingen.

Het verhaal van Don Juan is door de eeuwen heen talloze malen verteld. Tegen de figuur Don Juan wordt steeds anders aangekeken. Waar hij vroeger op morele gronden veroordeeld werd zijn we nu bijna jaloers op zijn amorele levensstijl. Hij staat model voor de moderne anti-held: niet langer de redder van de onderdrukten of bedreigden jonkvrouwen, maar de individualist die durft te doen wat anderen alleen maar durven dromen. In zijn streven naar genot gaat hij geen enkele uitdaging uit de weg…

2011-2012: ‘Don Juan’

Script: Molière
Director: Yvonne van Ginneken

“With the goodbye he turned around once more. ‘More beautiful than this it will never be’ he said. He smiled, jumped out of the window and walked away.” In this revision of the classical play of Molière we are looking for Don Juan. Every man want to be Don Juan, every woman wants to meet him – but also not. Wherever he appears, he creates commotion and confusion. The feelings he evokes – passion and devotion with the women and hatred with the men – are of unknown intensity and disturb the unstable balance of human relations.The story of Don Juan has been told many times before. People look differently at the figure of Don Juan every time. He used to be disapproved on moral grounds, nowadays we are almost jealous on his amoral lifestyle. He is the model for the modern anti-hero: not the savior of the oppressed and the threatened noble woman, but the individualist who dares to do what others only dream of. In his desire for delight he does not avoid any challenge…

2010-2011: 'Apocalypso'

Tekst: Jibbe Willems
Regie: Yvonne van Ginneken

De dag des oordeels is nabij. Junks, hoeren, pooiers en paupers staan erbij en kijken ernaar… Alle hoop op verlossing licht op de schouders van Jesse, maar hoe verlos je de mensheid als niemand je vergiffenis lust?

2010-2011: ‘Apocalypso’

Written by: Jibbe Willems
Directed by: Yvonne van Ginneken

Judgment day is approaching. Junks, hookers, pimps and paupers are standing by, idle. All eyes are on Jesse, their last hope for salvation. But how do you save mankind when no one likes the taste of redemption?

Toneel4.jpg

2009-2010: 'Macbeth, voorspelling van glorie en bloed'

Tekst: William Shakespeare
Regie: Miranda Laanstra


Macbeth staat bekend als de kortste, maar bloederigste tragedie van Shakespeare. Hoewel deze variant meer weg heeft van een klucht, is het bloed gebleven. Er heerst flink wat bijgeloof over het toneelstuk Macbeth, wie de naam Macbeth uitspreekt in een theater roept ongeluk uit. Dit is gelukkig te voorkomen door het theater te verlaten en voor het weer naar binnen gaan een ritueel uit te voeren.

Macbeth hoort een voorspelling van heksen en gaat erin geloven. Koning zal hij worden en hij gaat over lijken. Duncan moet eraan geloven, maar hij is niet de enige. Opgehitst door zijn vrouw begaat Macbeth de ene misdaad na de andere. Engeland heeft nog nooit zo'n leugenachtige, angstige gek als koning gehad. Langzaam maar zeker verliezen Macbeth en zijn vrouw hun grip op de werkelijkheid en worden meegezogen in een kolk van rampspoed en ellende.

Macbeth voert je mee naar een wereld vol huichelarij, samenzweringen, dolgedraaide gekken, tovenarij en moorddadige gedachten, durf jij het aan om in lachen uit te barsten op de verkeerde momenten wanneer het eigenlijk helemaal niet gepast is? Bloedig, gruwelijk, genant.

2009-2010: ‘Macbeth, a prophecy of glory and 

blood’

Written by: William Shakespeare
Directed by: Miranda Laanstra

Macbeth is known as the shortest, yet bloodiest tragedy written by Shakespeare. Although this version is more like a farce, it is just as bloody. There is quite some superstition associated with the play Macbeth; those who mention the name Macbeth in a theatre sentence themselves to bad luck. Luckily, this can be prevented by leaving the theatre and, before reentering, executing a ritual.After receiving word of a certain prophecy, Macbeth becomes a firm believer of witchcraft. He must become king straight away, he insists. Duncan and many others cannot avoid getting tied up in Macbeth's shenanigans. Provoked and encouraged by his wife, Macbeth performs crime after crime. Never before had England had such a suspicious, fearful king. Slowly but surely, Macbeth and his wife lose their grip on reality and are sucked into the vortex of misery and adversity. Macbeth guides you to a world filled with distrust, conspiracies, madmen, witchcraft, and murderous thoughts. Do you dare to laugh on moments it is all but appropriate? Bloody. Gruesome. Embarrassing.

2008-2009: 'Julia overkomt Romeo'

Tekst: William Shakespeare
Regie: Miranda Laanstra


Er waait een frisse wind door het aloude Romeo en Julia van William Shakespeare. Het is opeens geen zware kost meer. Personages worden karikaturen, situaties ludiek. Het wordt lachen, of niet?
De strijd tussen de Montecchi en de Capuletti familie woedt onverminderd voort. Tot ongenoegen van de vorst die de lieve vrede moet bewaren. Dan wordt Romeo (een Montecchi) verliefd op Julia (een Capulet). Het wordt niet begrepen, verzwegen. Er vallen slachtoffers. En Julia wordt uitgehuwelijkt. Zullen Romeo en Julia weer bij elkaar komen? Het noodlot wacht...

2008-2009: ‘Juliet befalls Romeo’

Written by: William Shakespeare
Directed by: Miranda Laanstra

This play is a fresh rendition of Shakespeare's well-known tale of Romeo and Juliet. Characters have been turned into caricatures, situations have gained amusing circumstances. It is bound to be fun, right?The clash between the Montecchi and the Capuletti persists, as ever. This is a great nuisance to the king, who is burdened with keeping the peace. And then Romeo, a Montecchi, falls in love with Juliet, a Capulet. Their love is not understood, and it is kept a secret. People lose their lives, Juliet is forced to marry a man she does not love. Will Romeo and Juliet be reunited? What does fate have in store for them? Only time can tell...

2007-2008: 'Ongelikt'

Tekst: William Shakespeare
Bewerking: Bart Moeyaart
Regie: Adiene Barelds


Koning Lear is oud, moe en grijs. Hij gaat zijn rijk verdelen en er zijn genoeg geruchten aangaande hoe. Zijn drie dochters denken dat hun vader's beste vriend, Kent, alles krijgt. Daar zal een stokje voor worden gestoken. Een ongelikt ongeluk zal Kent klein krijgen. Maar dit is niet de enige samenzwering die smerig tot stand komt. Plannen worden gesmeed, mensen komen tot verval en het noodlot dreigt. Ongelikt is de bewerking van Shakespeare's 'King Lear' door Bart Moeyaert.

2007-2008: ‘Ill-mannered’

Written by: William Shakespeare
Edited by: Bart Moeyaert
Directed by: Adiene Barelds

King Lear is old and tired. He is planning on dividing his empire, and there are rumors going around about who will be among the lucky ones. Lear’s three daughters think that their father’s best friend, Kent, will get the entire inheritance. That must be prevented at all costs. An ill-mannered accident will get Kent out of the way. But this is not the only conspiracy that is being forged. People are scheming, banding together or turning on each other. No one can be trusted. What will be their destiny? ‘Ill-mannered’ is an adaptation of Shakespeare’s ‘King Lear’ by Bart Moeyaert.

2006-2007: 'Boven het dal'

Tekst: Moniek Kramer
Regie: Adiene Barelds


Hoog boven de 'normale', hectische wereld van alledag en het grote niets is een tussenstation: Boven het dal. Je komt er en je gaat er niet meer weg. Tenminste.. niet via de weg naar beneden. Ziek zijn is een rustpunt, een pauze. Een halte op het traject dat leven heet. In een poging meer grip te krijgen op hun leven, storten de patienten zich massaal op de viering van de 'eerste avond van de maand'. Voor sommigen wordt die avond fataal. 

2006-2007: ‘Above the valley’

Written by: Moniek Kramer
Directed by: Adiene Barelds

High above the ‘normal,’ hectic, everyday world and the great nothing is a station: Above the valley. Those who arrive there, will never leave. At least... not by taking the road downward. Being ill is a phase of resting, a break. A stop in the route known as life. In an attempt to get more grip on their life, the patients go all out when celebrating the ‘first evening of the month.’ For some, that evening will be their last.