Bierproeverij

In Groningen hebben we genoeg leuke kroegjes waar je verschillende biertjes kunt drinken. Daarnaast zijn er ook genoeg oude Idunaren die je kunnen vertellen wat nou precies het beste en lekkerste biertje is. Om nu toch een keer zelf de proef op de som te doen kan je in deze workshop bierproeven. Hierbij zullen we kijken naar de vraag is merkbier nu echt lekkerder dan de prijsvechters? 


Feiten & fabels over voeding

Door de interactieve 'Feit of Fabel' quiz á la 'Petje op, petje af' worden de deelnemers zich ervan bewust wat gezonde voeding voor je vitaliteit kan betekenen. Na de quiz kunnen deelnemers een uitdagend vragenparcours doorlopen en hun kennis toetsen. Een laagdrempelige en leuke manier om meer te weten te komen over de gezondheidsaspecten van voeding. De winnaar van de vitaliteitsquiz zal weggaan met een gezond kookboek. Deze workshop zal verzorgd worden door Enerjoy.


Dumpster diving

“De oplossing voor het wereldvoedselprobleem is vandaag in de container aangetroffen” – Loesje.

Dumpster diving of skipping is het rondsnuffelen in vuilnis, vaak gevonden in vuilniscontainers, op zoek naar bruikbare zaken die door anderen zijn weggegooid. In Nederland wordt iemand die zich hiermee bezighoudt een morgenster genoemd.

Dagelijks wordt er per supermarkt voor honderden euro’s weggegooid aan voedsel. Dit omdat de houdbaarheidsdatum overschreden is of er iets met de verpakking is. Volgens veel mensen is dit een verspilling in de consumptiemaatschappij. Dumpster diving is hierin een reactie tegen het weggooien van vaak nog prima eetbaar voedsel, terwijl er ook in ons land nog voedsgebrek voorkomt. Deze lezing wordt gegeven door Liz Main.


Discussie plofkip vs vegaburger

Plofkip of vegaburger een bijna eeuwenoude discussie over wat nu goed is. Kijk je naar het welzijn van de dier of naar de mens. Vanwege de vele invalshoeken die je bij dit onderwerp kan hebben blijft het lastig om hier een echte winnaar te kunnen aanduiden. Deze discussie zal geleid worden door Gertjan van Dijk onze eigen dagvoorzitter. Doormiddel van verschillende stellingen zal een discussie op gang gezet worden die na een tijdje zal worden toegelicht door een proffesioneel panelleider namelijk Sanderine Nonhebel.


‘Gezond ouder worden, meer dan een kwestie van smaak’

Tijdens deze workshoup houden we ons bezig met de vraag: ‘Zijn psychologische factoren zoals emotie en geheugen belangrijk bij smaakwaardering?’ aan het eind van deze lezing zullen er groepjes gemaakt worden om samen een casus uit te werken. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we deze kennis gebruiken voor interventie bij smaakveranderingen bij veroudering? Zowel in verzorgingshuizen als in de supermarkt/reclame voor gezonde ouderen? De workshop wordt gegeven door Heleen R. Hoogeveen.