09:30-10:00         INLOOP

10:00-10:15         OPENING                          Door Gertjan van Dijk

10:15-11:00         TINY VAN BOEKEL          Voedsel en voeding: zin en onzin

11:00-11:15          PAUZE                               Koffie/Thee

11:15-12:00         HUGO HEYMANS              Voeding in de eerste levensfase en de gevolgen daarvan voor                                                                                                            gezondheid op latere leeftijd

12:00-12:15         VOEDSELBANK

12:15-13:00         PAUZE                                Lunch

13:00-13:45         KRIS VERBURGH               Voeding en veroudering

13:45-14:30         WORKSHOPS                     Ronde 1

14:30-14:45         PAUZE                                 Koffie/Thee

14:45-15:30         WORKSHOPS                      Ronde 2

15:30-16:15         SANDERINE NONHEBEL     Moeder aarde is geen McDonalds: over de milieudruk van ons                                                                          voedsel

16:15-16:30          SLUITING                            Gertjan van Dijk

16:30                     BORREL                             Met ‘Don’t feed the panda’